FONDE OG LEGATER


Medlemmer af DMF Københavnsafdelingen kan ansøge om del i udlodningerne fra seks mindre legater, som administreres af Københavns Musiker- og Orkesterforenings Understøttelsessamfund.

Ansøgning om legaterne sendes til:

Som email til:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , med navnet på legatet i emne feltet.

Som brev til:

Dansk Musiker Forbund - København
Att. Københavns Musiker- og Orkesterforenings Understøttelsessamfund
Navn på Legatet
Sankt Hans Torv 26, 1. sal
2200 København N

Ansøgning skal indeholde fulde navn, CPR-nummer, kontooplysninger og supplerende oplysninger, der skønnes af betydning for uddelingen.

Såfremt ansøgninger eller bilagsmateriale ønskes retur, skal frankeret svarkuvert vedlægges.
Evt. afslag på ansøgning vil ikke blive meddelt.


Inge Hasselbalch-Larsens mindelegater, enke efter Basunist Poul Jørgensen

Legaterne uddeles en gang årligt, og kan søges af medlemmer af DMF København.
Legaterne uddeles til medlemmer som hjælp til:

  • Videreuddannelse.
  • Personlige humanitære formål.

Send kort skriftlig ansøgning indeholdende fulde navn, cpr.-nummer, kontooplysninger samt supplerende oplysninger, der skønnes af betydning for uddelingen.
Legatportionerne udgør kr. 5.000,- til 10.000,-

Ansøgningsfrist 31. marts ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aage Johannes Emil Marius Andersens Legat

Legatet er oprettet for medlemmer af Københavns Musiker - og Orkesterforening og skal anvendes til humanitære formål og hædersgaver. Legatet kan søges og medlemmer der ønsker at indstille andre som legatmodtagere kan gøre dette. Legatet kan uddeles til to modtagere og hver af disse modtager ca. kr. 1.500 - 2.000 Legatet udbetales hvert år midt i februar.

Ansøgningsfrist: 20. januar.


Musiker Lauritz Jacobsens og hustrus mindelegat

Legatet er oprettet til fordel for én eller to unge danske musikere, med fortrinsret for violinister, der ikke er færdiguddannede og udbetales til legatmodtagerens uddannelse, derunder rejser. Legatet er samlet på ca. kr. 2.500 - 3.000. Legatet udbetales hvert år midt i februar.

Ansøgningsfrist: 20. januar. 


Legat hvor midlerne stammer fra en række mindre ældre legater og tilskud fra Københavns afdeling.

Understøttelsessamfundet udbetaler hvert år kr. 1000,- til en række medlemmer fortrinsvis ældre og kr. 1000,- til en række afdøde medlemmers enker/enkemænd. Legatet kan ikke søges, men understøttelsessamfundets bestyrelse modtager meget gerne indstillinger fra kolleger. Legaterne udbetales hvert år den 24. april.

Ansøgningsfrist: Indstillinger fra kolleger er fastsat til 31. marts. 


KMOs jubilæumslegat af 24. april 1986

Legatet kan udbetales til en eller flere medlemmer af KMO (nu Københavns afdeling) som hædersgaver eller til humanitære formål. Bestyrelsen for understøttelsessamfundet bestemmer efter eget skøn til hvem og med hvilket beløb legatportionen skal uddeles.

Hver legatmodtager modtager ca. kr. 1.000 - 2.000 Bestyrelsen modtager gerne ansøgninger fra medlemmer eller henvendelser fra medlemmer som ønsker at indstille et andet medlem til legatet. Legatet udbetales hvert år den 24. april.

Ansøgningsfrist eller henvendeelse fra kolleger den 31. marts.


Musikdirektør Heinrich Peter Lampe og hustru Maria Lampes legat for musikere

Legatet er oprettet til hjælp til trængende musikere over 60 år, fortrinsvis sådanne, som har blæst kornet. Legatet udbetales til én person og er på ca. kr. 2.500 - 3.000 Legatet udbetales hvert år den 8. juli.

Ansøgningsfrist: 31. marts.


Understøttelsessamfundet

Københavns Musiker- og Orkesterforenings Understøttelsessamfund er en selvejende institution. Understøttelsessamfundets bestyrelse vælges på afdelingens generalforsamling.

Jerry Kurt Jensen (2019-2023) Formand

Benny Rosenfeld (2017-2021) Kasserer

Gunnar Kirkeby (2017-2021)

Flemming Madsen (2017-2021)

Teddy Andersen (2018-2022)

Kurt Sømer (2019-2023) Suppleant