Bestyrelsesmedlemmer

Michael Justesen, Formand

Har været tillidsmand i de sidste 30 år. Har gennemført mere end 1 års samlet tillidsmands- og lederuddannelse med omfattende forhandlingserfaring.

Har været formand i DMF København siden 1996 og er formand for Foreningen af Musikere i Forsvaret. Medlem af DMF’s hovedbestyrelse og forretningsudvalget siden kongressen i 1996.

Jeg har igennem årene arbejdet på at forbedre de løn- og arbejdsmæssige forhold for vores medlemmer samt deltaget aktivt i udviklingen af DMF, som den førende organisation, der præger arbejdsmarkedspolitikken og kulturlivet set i forhold til organisationer og samfund.

I den forbindelse er det vigtigt at udvikle et innovativt bestyrelsesarbejde, hvor en positiv og fagpolitiske udvikling, sikres ved at give råderum og mulighed for bestyrelsen til at fremme ideer og projekter, der er til gavn for medlemmerne.

I Hovedbestyrelsen har jeg stor fokus på den meget spændende og kommende generationsfornyelse, der skal udvikle og viderebringe nye stærke fagpolitikere i DMF. De skal forhåbentlig være med til at sikre musikernes interesser og vilkår i de næste mange år.

Selv er jeg uddannet som hornist. Mangeårig freelance musiker i de fleste danske symfoniorkestre, Tivolis harmoniorkester og de københavnske musikteatre. Jeg spiller i Den Kgl. Livgardes Musikkorps og jeg har tidligere været ansat som Kapelregissør på Det Kgl. Teater.