Bestyrelsesmedlemmer

Jacob Dam Fredens

Foto og tekst er på vej.

Karsten Bagge

Foto er på vej.

Født i 1971. Jeg er trommeslager/komponist. Er aktiv i mange forskellige musikalske sammenhænge, især på den danske jazzscene og har igennem tiden været fast medlem af grupper under ledelse af bl.a. Jørgen Emborg, Thomas Clausen, Bob Rockwell, Kristian Jørgensen, Pernille Bevort o.m.a.
Har også i de senere år taget rollen på mig som komponist og kapelmester med flere albums i eget navn.
Jeg er også en erfaren underviser, især på MGK og konservatorieniveau, de seneste 9 år med fast stilling på MGK Sjælland. Det er denne erfaring jeg nu tager med mig ind i det faglige arbejde i DMF/Københavnsbestyrelsen, hvor især forholdene for freelance musikere, og en hands-on forståelse for det kludetæppe af indtægtskilder, der typisk skal til for at klare dagen og vejen, er mine mærkesager. 
Dertil kommer en helt overordnet interesse i at kæmpe for kunstens, og for mig især musikkens, vilkår og vigtige rolle i samfundet.

Daniel Engholt Carlsen

Foto og tekst er på vej.

Michael Justesen, Formand

MichaelHar været tillidsmand i de sidste 30 år. Har gennemført mere end 1 års samlet tillidsmands- og lederuddannelse med omfattende forhandlingserfaring. Har været formand i DMF København siden 1996 og er formand for Foreningen af Musikere i Forsvaret. Medlem af DMF’s hovedbestyrelse og forretningsudvalget siden kongressen i 1996.
Jeg har igennem årene arbejdet på at forbedre de løn- og arbejdsmæssige forhold for vores medlemmer samt deltaget aktivt i udviklingen af DMF, som den førende organisation, der præger arbejdsmarkedspolitikken og kulturlivet set i forhold til organisationer og samfund.
I den forbindelse er det vigtigt at udvikle et innovativt bestyrelsesarbejde, hvor en positiv og fagpolitiske udvikling, sikres ved at give råderum og mulighed for bestyrelsen til at fremme ideer og projekter, der er til gavn for medlemmerne.
I Hovedbestyrelsen har jeg stor fokus på den meget spændende og kommende generationsfornyelse, der skal udvikle og viderebringe nye stærke fagpolitikere i DMF. De skal forhåbentlig være med til at sikre musikernes interesser og vilkår i de næste mange år.
Selv er jeg uddannet som hornist. Mangeårig freelance musiker i de fleste danske symfoniorkestre, Tivolis armoniorkester og de københavnske musikteatre. Jeg spiller i Den Kgl. Livgardes Musikkorps og jeg har tidligere været ansat som Kapelregissør på Det Kgl. Teater.

Benjamin Aggerbæk, Næstformand

Benjamin sh

Født i 1980. Singer-songwriter. Formand for DMF Københavns Ungdomsudvalg og afdelingens sangskriverudvalg. Er bindeleddet og inspiratoren i forhold til afdelingens mange tiltag over for vores unge musikere. Gennemfører hvert år en række arrangementer målrettet unge medlemmer. Står hvert år i spidsen for sangskriverugen Songwriters Summit i Berlin.

Ellen Karberg

Ellen Karberg lysFødt 1970, uddannet pianist, kordirigent og organist.
20 års erfaring som musikskolelærer; bl.a. tillidsrepræsentant i DMpF.
Udøvende musiker: Duo Gratia, akkompagnement, repetition, direktion.

Mange musikere har kombinationsarbejde, og derfor er tæt samarbejde imellem DMF og DMpF vigtigt. Jeg vil arbejde i retning af konsensus og sammenhold i bestyrelsen som middel til politisk slagkraft, og modernisering af organisationen med henblik på større grad af medlemsdemokrati.

Sune Wedam

Sune WedamJeg er uddannet basbasunist, arbejder som freelance basunist, underviser, instruktør og dirigent. Jeg har siddet i Kmo siden 2012 og er rigtig glad for tilliden der blev vist ved sidste genvalg. Jeg agter at arbejde for at samle vore kræfter i ikke blot Kmo men også på landsplan i DMF. At iscenesætte et antal kulturelle fyrtårn der kan tale vores sag alle steder i landet måske især i folketinget. Jeg forklarer gerne nærmere alt ved lejlighed.

Jesper Løvdal

JesperJeg er saxofonist og har igennem de 20 år jeg har været medlem af DMF spillet og udgivet både min egen musik, og været musiker for så godt som alle eksistrende orkesterformater. Popbands, klassiske ensembler, big bands, teater og avantgardejazz orkestre.
Jeg har lagt meget arbejde i genreorganisationen JazzDanmark som jeg nu er formand for, og derfra kender jeg det politiske landskab. Det vil sige hvem der er organiseret hvor, hvordan dansk kulturstøtte fungerer og hvordan der samarbejdes. Jeg stillede op til KMOs bestyrelse fordi jeg mener at det kan og skal bruges her, hvor der i den nære fremtid skal tænkes nyt for at opretholde den centrale rolle som vores DMF har i dansk musikliv.

Carsten Smith-Nielsen

CarstenFødt i 1966. Uddannet hornist fra musikkonservatoriet i København. Har arbejdet freelance siden 1995 - i symfoniorkestre, ensembler, militærorkestre og på forskellige teatre. Sidste år var jeg så heldig at vinde en stilling i Livgardens Musikkorps og er således nu væsentlig mere sikker på min musikerkarriere end jeg var for et år tid siden. Efter så mange år som freelancemusiker kender meget jeg til al det besvær man kan løbe ind i, og jeg vil gerne bruge det overskud det giver at have lidt fastere grund under fødderne, til at arbejde videre med freelanceområdet.

Sara Nigard Rosendal

SaraFødt i 1990. Uddannet i klassisk slagtøj fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Musikhögskolan i Malmö. Ud over at freelance i forskellige symfoniorkestre, spiller Sara i soundkollektivet We like We (www.welikewe.com). I bestyrelsen vil Sara blandt andet arbejde for at optimere kommunikation, rådgivning og medlemstjenester, så DMF kan være en moderne fagforening i en spirende do it yourself kultur.  

Henrik Jansberg

jansbergFødt 1977. Violinist. Uddannet i folkemusik på SDMK. Spiller med egen musik i bandet Jansberg og med dueon Jansberg & Zeeberg. Har udgivet 3 prisbelønnede albums i eget navn. Underviser i violin og sammenspil på Køge og Stevns musikskoler. Er TR (tillidsrepræsentant) i Køge og AMR (arbejdsmiljørepræsentant) i Stevns.
Henrik er i perioden 2013-2017 udpeget som fagperson til SKPM (Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik)
Vi skal forstå den virkelighed vores nuværende og kommende medlemmer har som musikere og kunne yde den support de efterspørger.
Det er vigtigt at vi er et forbund der formidler musikpolitik og er toneangivende i den offentlige debatten om musikkens vilkår og position i samfundet.
DMF skal også sætte fokus på mangfoldighed, både på det musikalske plan og blandt vores medlemmer.

Kaspar Vig

KasparFødt 1985. Jeg studerer som vokalist på rytmisk musikkonservatorium i København og er komponist og sangskriver i mit eget orkester. Jeg har været medlem af KMOs bestyrelse siden 2012, hvor jeg har været aktivt engageret i at skrive for MUSIKKEN. Mine mærkesager i bestyrelsens arbejde er bedre vilkår for freelancemusikere, samt at skabe fokus på ligestilling mellem kvinder og mænd i den rytmiske musik.

Anne Eltard

anne eltard jacob crawfurd lille

Violinist, vokalist og komponist, autodidakt. Født i 1960, medlem af DMF siden 1982.
Spiller i mange forskellige konstellationer og genrer, turnéer i ind- og udland, med alt fra solooptræden til store ensembler. Har undervist i mere end 30 år, været spillestedsleder, arrangeret festivaler og arbejdet i forskellige organisationer. Sidder i DJBFA’s bestyrelse.
Som fagforbund, skal DMF være dagsordensættende og skabe politisk opmærksomhed og forståelse for musikeres vilkår. DMF Kbh. spænder over en divers medlemsskare og skal være et aktiv, for den enkelte musiker.
Respekt, transparens og åbne demokratiske processer skal være kernen i det organisatorisk arbejde. Det er livsvigtigt for DMF’s fremtid, at vi kan rumme uenigheder og favne bredt, hvis vi som forbund, skal formå at vokse ind i det 21. århundrede, med de udfordringer det bringer med sig.