Indkaldelse

DMF Københavns Generalforsamling 2018

Tid
Søndag den 6. maj 2018

Kl. 17:00:  Velkomst - Jubilarer og Ildsjælspris
Kl. 18:00:  Generalforsamlingens officielle del starter

Sted
Borups Højskole, Frederiksholms Kanal 24, 1220 København

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om afdelingens virksomhed
  3. Fremlæggelse af regnskab og beslutning om godkendelse
  4. Indkomne forslag: Indkomne forslag: Understøttelsessamfundets bestyrelse stiller forslag til ændring af Lovenes § 17.*
  5. Valg til ledige bestyrelsespladser og suppleanthverv (jvf. § 12)
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant (jvf. § 14)
  7. Valg til ledige bestyrelsesposter og suppleantpost i Understøttelsessamfundet (jf. § 17)
  8. Skovtur for ældre og arbejdsledige medlemmer
  9. Eventuelt

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Morten Højring - genopstiller ikke som næstformand, men opstiller til øvrige bestyrelsesposter
Jesper Løvdal - genopstiller                       
Ellen Karberg  - genopstiller
Per Lund Madsen - genopstiller
Sune Wedam - genopstiller

Følgende suppleanter er på valg:

Henrik Jansberg - genopstiller
Daniel Engholt Carlsen - genopstiller
Kaspar Parby Vig - genopstiller
Anne Eltard - genopstiller


* Ændringsforslag til DMF
København lovenes § 17:
Foreningens formand og/eller forretningsfører deltager i bestyrelsens møder og får meddelelse om tid og sted for disse.

Ændres til:
Formand og kasserer tegner Understøttelsessamfundet. Ved bestyrelsesmøderne deltager formanden for DMF København eller en af denne udpeget, som enten er bestyrelsesmedlem eller medarbejder i DMF København.

Særlig invitation, beretning og regnskab udsendes særskilt til afdelingens medlemmer senest den 22. april 2018.

Læs referater fra tidligere generalforsamliger her.